MIESZKAMY RAZEM

Dobiegła końca pierwsza część przedsięwzięcia „Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”. Mieszkania zostały oddane do użytku. Byliśmy partnerem Gminy Nowe w tym projekcie. Naszym zadaniem były działania promocyjne i przeprowadzenie analiz potrzeb grupy docelowej. Podsumowaliśmy tę część konferencją, w której uczestniczył m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Dr Adam Bodnar.