Po kongresie IMAF

23-24.03.2019 wzięliśmy udział w kongresie IMAF Polska (Walnym Zebraniu Członków) w Inowrocławiu. Na spotkaniu podsumowano ubiegły rok, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i finansowej. Uchwalono budżet na cały 2019 rok. Dokonano wyboru kandydatów na wolne funkcje w strukturach wewnętrznych Federacji. Określono również dalsze kierunki i priorytety działania IMAF Polska. Podczas kongresu rozdano pamiątkowe nagrody. Otrzymał […]