Wszyscy „za”!

23 marca, podczas Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Warszawie  Fundacja Aktywizacji i Integracji została przyjęta jednogłośnie  w poczet członków tego gremium. To prawdziwy zaszczyt zasiadać w gronie najważniejszych polskich organizacji zajmujących się problematyką bezdomności  i wykluczenia mieszkaniowego. Tym samym formalnie Nowe, które w ramach Partnerstwa Lokalnego zaprojektowało i wdrożyło Gminny […]