Aktualności

No posts found.

FAI z OXFAM

W połowie kwietnia podjęliśmy dialog z Oxfam (brytyjską organizacją humanitarną). Przedmiotem naszych rozmów była pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zainteresowaliśmy ich naszym programem pomocowym opartym o mieszkalnictwo, który od początku marca realizujemy w Nowem. W wyniku tego zostaliśmy zaproszeni do udziału w Poland Partners Workshop, które odbyło się w Warszawie 16 i 17 maja. Przez dwa dni zespół Oxfam przybliżył nam filozofię i model pracy z uchodźcami. Uczestniczyliśmy w wielu sesjach poświęconych między innymi opracowaniu wspólnej ...
Czytaj więcej
/

FAI dla Ukrainy

W dniu 12 maja 2022 Fundacja Aktywizacji i Integracji w ramach konkursu RITA przemiany w regonie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności podpisała umowę i otrzymała środki w kwocie 39.695,00 na działania skierowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu FAI dla Ukrainy działania o charakterze edukacyjno-asystencko-integracyjnym realizujemy: - naukę języka polskiego w dwóch grupach ( dwugodzinne spotkania we wtorki i czwartki odbywające się CK Zamek prowadzone przez specjalistę z użyciem pakietu materiałów edukacyjnych dla ...
Czytaj więcej
/

Od kwietnia ruszyły cykliczne projekty skierowane do mieszkańców Gminy Nowe

Terapeuta z dostawą do domu to cykliczne działanie nastawione na usługi społeczne w miejscu zamieszkania jako wzbogacenie oferty wsparcia środowiskowego skierowana do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy ze względu na jednostki chorobowe mają ograniczone możliwości w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa w domu to element rehabilitacji funkcjonalnej dopełniającej działalność rozwijaną w sferze oddziaływań fizjoterapeutycznych. Będzie aktywizowała do podejmowania aktywności uczestników, będzie sposobem na oderwanie od codzienności związanej z chorobą i spędzenia czasu w sposób aktywny, ...
Czytaj więcej
/
Marcin Tylman FAI prezes

Marcin Tylman

Prezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej (WSP Bydgoszcz), filozof społeczny (UMK Toruń), organizator pomocy społecznej (WSP Olsztyn). Pracownik socjalny, na co dzień pracuje w MGOPS w Nowem. Innowator społeczny. Zajmuje się problematyka animacji lokalnej, partnerstw lokalnych , bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego oraz ekonomii społecznej (przedsiębiorca społeczny). Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, członek Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Niepewności Mieszkaniowej (kuj-pom.), członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu. Z zamiłowania kamieniarz-rzeźbiarz, entuzjasta dalekowschodnich sztuk walki oraz paralotniarstwa.Piotr Gumowski FAI finanse

Piotr Gumkowski

Skarbnik

W FAI odpowiada za finanse. Doświadczony księgowy. Ukończył Finanse i Rachunkowość na UMK w Toruniu oraz Rachunkowość i Audyt Finansowy w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Zawodowo związany z MGOPS w Nowem, jest tam głównym księgowym, oraz WTZ w Nowem. Od wielu lat związany z NGO, był członkiem PKPS, brał udział w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz współtworzył projekt „A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Wolny czas spędza w swoim ogrodzie, gdzie przy dobrej muzyce przygląda się jak kwitną kwiaty.


Magdalena Cichowicz

Członkini Zarządu

W FAI odpowiada za ostateczny kształt realizowanych projektów. Z wykształcenia magister ochrony środowiska (ATR Bydgoszcz). Ukończyła również administrację (KPSW w Bydgoszczy) i doradztwo zawodowe i coaching kariery (WSB w Bydgoszczy). Zawodowo związana z PUP w Świeciu gdzie jest pośrednikiem pracy. Interesuje się obszarem animacji działań społecznych, problematyką transferu na rynek pracy . Uparcie poszukuje pomysłów i inspiracji rozbudzania pasji i kreatywności wśród młodych ludzi. W wolnym czasie lubi zajarać papieroska, przeczytać dobrą książkę i zaginąć w górach.


Estera Szymczak FAI

Estera Szymczak

V-ce Prezeska

Z wykształcenia asystent osoby niepełnosprawnej (Kolegium Pracy Socjalnej w Toruniu). Na co dzień pracuje w WTZ w Nowem, jest terapeutą zajęciowym. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu informatyki dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, masażysta, instruktor masażu Shantala/Shantala Body Touch. Od wielu lat działaczka społeczna, przez 12 lat piastowała stanowisko wice Prezesa PKPS w Nowem. Animatorka lokalna, pomysłodawczyni wielu projektów społecznych „Aktywny Senior” oraz „Masażysta z dostawą do domu” realizowanego w Nowem od kilku lat. Amatorka poznawania świata z pozycji żelowego siodełka i dwóch kółek, miłośniczka ziół.Anna Orłowska

Asystentka Zarządu

Nasi partnerzy

Kluczowym elementem funkcjonowania Fundacji jest współpraca międzysektorowa. Wysoko cenimy relacje z naszymi partnerami biznesowymi oraz samorządowymi. Wierzymy , że wspólna realizacja zadań biznesowych oraz przedsięwzięć społecznych służy zrównoważonemu rozwojowi lokalnych społeczności, regionu i kraju. Na stałe współpracujemy z :

Kontakt

530 759 662

fainowe@gmail.com


Ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe woj. kuj-pomorskie


©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.