Aktualności

No posts found.

Spotkanie z przedstawicielem Oxfam

W poniedziałek 8 sierpnia 2022 r. mieliśmy okazję gościć Pana Ramana Kumar, Koordynatora Partnerstwa Oxfam w Polsce. Jako przedstawiciel międzynarodowej organizacji Oxfam, zajmującej się pomocą humanitarną, spotkał się z nami, by uzgodnić ostatnie kwestie dotyczące podpisania umowy partnerskiej. Kilkugodzinne spotkanie było bardzo owocne, już w sierpniu ruszymy z projektem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gmin Nowe i Warlubie ...
Czytaj więcej
/

We’re with you!

Zapraszamy do lektury nowego magazynu "Bezdomni w Europie" wydanego przez europejską organizację FEANTSA, skupiającej się na walce z bezdomnością.W środku znajdziemy m.in. artykuł Marcina Tylmana na temat wsparcia uchodźców z Ukrainy realizowanego przez Fundację Aktywizacji i Integracji.Poniżej link do strony FEANTSA, skąd można pobrać magazyn w wersji PDF: https://www.feantsa.org/en/newsletter/2022/07/29/?bcParent=27&fbclid=IwAR1GWxd4euDUelZdb6kyIvgqP6NO1kNHx89qtWZB8zPLLpaMuelR89DSM_U ...
Czytaj więcej
/

Nabór do projektu “Rondo. Na obrotach”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Rondo. Na obrotach" rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami do 18 roku życia. Projekt zakłada udział rodziców w moderowanych spotkaniach grupy wsparcia oraz w spotkaniach z ekspertami w zakresie psychologii i psychiatrii, dla dzieci przewidziane są zajęcia ruchowo-integracyjne, mające na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami. Kontakt do koordynatora pod numerem telefonu: 536350921 Projekt współfinansowany przez NIW-CRSO ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO ...
Czytaj więcej
/

FAI z OXFAM

W połowie kwietnia podjęliśmy dialog z Oxfam (brytyjską organizacją humanitarną). Przedmiotem naszych rozmów była pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zainteresowaliśmy ich naszym programem pomocowym opartym o mieszkalnictwo, który od początku marca realizujemy w Nowem. W wyniku tego zostaliśmy zaproszeni do udziału w Poland Partners Workshop, które odbyło się w Warszawie 16 i 17 maja. Przez dwa dni zespół Oxfam przybliżył nam filozofię i model pracy z uchodźcami. Uczestniczyliśmy w wielu sesjach poświęconych między innymi opracowaniu wspólnej ...
Czytaj więcej
/
Marcin Tylman FAI prezes

Marcin Tylman

Prezes Zarządu

Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej (WSP Bydgoszcz), filozof społeczny (UMK Toruń), organizator pomocy społecznej (WSP Olsztyn). Pracownik socjalny, na co dzień pracuje w MGOPS w Nowem. Innowator społeczny. Zajmuje się problematyka animacji lokalnej, partnerstw lokalnych , bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego oraz ekonomii społecznej (przedsiębiorca społeczny). Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, członek Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Niepewności Mieszkaniowej (kuj-pom.), członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu. Z zamiłowania kamieniarz-rzeźbiarz, entuzjasta dalekowschodnich sztuk walki oraz paralotniarstwa.Piotr Gumowski FAI finanse

Piotr Gumkowski

Skarbnik

W FAI odpowiada za finanse. Doświadczony księgowy. Ukończył Finanse i Rachunkowość na UMK w Toruniu oraz Rachunkowość i Audyt Finansowy w Wyższej Szkole Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Zawodowo związany z MGOPS w Nowem, jest tam głównym księgowym, oraz WTZ w Nowem. Od wielu lat związany z NGO, był członkiem PKPS, brał udział w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz współtworzył projekt „A jak Aktywność. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Wolny czas spędza w swoim ogrodzie, gdzie przy dobrej muzyce przygląda się jak kwitną kwiaty.


Magdalena Cichowicz

Członkini Zarządu

W FAI odpowiada za ostateczny kształt realizowanych projektów. Z wykształcenia magister ochrony środowiska (ATR Bydgoszcz). Ukończyła również administrację (KPSW w Bydgoszczy) i doradztwo zawodowe i coaching kariery (WSB w Bydgoszczy). Zawodowo związana z PUP w Świeciu gdzie jest pośrednikiem pracy. Interesuje się obszarem animacji działań społecznych, problematyką transferu na rynek pracy . Uparcie poszukuje pomysłów i inspiracji rozbudzania pasji i kreatywności wśród młodych ludzi. W wolnym czasie lubi zajarać papieroska, przeczytać dobrą książkę i zaginąć w górach.


Estera Szymczak FAI

Estera Szymczak

V-ce Prezeska

Z wykształcenia asystent osoby niepełnosprawnej (Kolegium Pracy Socjalnej w Toruniu). Na co dzień pracuje w WTZ w Nowem, jest terapeutą zajęciowym. Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu informatyki dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, masażysta, instruktor masażu Shantala/Shantala Body Touch. Od wielu lat działaczka społeczna, przez 12 lat piastowała stanowisko wice Prezesa PKPS w Nowem. Animatorka lokalna, pomysłodawczyni wielu projektów społecznych „Aktywny Senior” oraz „Masażysta z dostawą do domu” realizowanego w Nowem od kilku lat. Amatorka poznawania świata z pozycji żelowego siodełka i dwóch kółek, miłośniczka ziół.Anna Orłowska

Asystentka Zarządu

Nasi partnerzy

Kluczowym elementem funkcjonowania Fundacji jest współpraca międzysektorowa. Wysoko cenimy relacje z naszymi partnerami biznesowymi oraz samorządowymi. Wierzymy , że wspólna realizacja zadań biznesowych oraz przedsięwzięć społecznych służy zrównoważonemu rozwojowi lokalnych społeczności, regionu i kraju. Na stałe współpracujemy z :

Kontakt

530 759 662

fainowe@gmail.com


Ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe woj. kuj-pomorskie


©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.